Jūsų įmonei priskirtų statistinių ataskaitų sąrašą pagal įmonės kodą galite susiformuoti ČIA.

Informaciją apie ūkio subjekto veiklos stabdymą, veiklos pobūdžio pakeitimą, kitus svarbius pasikeitimus pateikite ČIA.

Jūsų pateikta informacija padės tiksliau įvertinti įmonių veiklą šalyje šiuo sudėtingu laiku.

Prisijungę galite patikrinti kokia dalis jūsų darbuotojų turi imunitetą nuo SARS-CoV-2.

Apie e.Statistika

e. Statistika – Lietuvos statistikos departamento informacinės sistemos dalis, skirta elektroniniam ūkio subjektų statistinių duomenų parengimui ir perdavimui.

Ūkio subjektai e. Statistikos pagalba gali pildyti, redaguoti statistines ataskaitas ir teikti jas Lietuvos statistikos departamentui elektroniniu būdu.

Pagrindinės sąvokos, terminai, santrumpos, naudojamos e. Statistikos kontekste:

SąvokaApibūdinimas

ABBYY eFormFiller 2.5 programinė įranga

Specializuota dokumentų pildymo programinė įranga, skirta ataskaitoms pildyti neprisijungus prie e. statistikos. Statistinėms ataskaitoms pildyti rekomenduojame naudoti ABBYY eFormFiller 2.5 v7.

Statistinės ataskaitos šablonas

MXFD formato byla, kurioje apibrėžtas statistinės ataskaitos formos šablonas ABBYY eFormFiller 2.5 programinei įrangai. Tas pats šablonas naudojamas ir statistinėms ataskaitoms pildyti prisijungus prie e. statistikos.

Užpildyta statistinė ataskaita

FFDATA formato byla, kurioje yra statistinė ataskaita, užpildyta naudojant atitinkamos statistinės ataskaitos šabloną ABBYY eFormFiller 2.5 programine įranga arba e. statistikos priemones.

Periodiškumas

Laikotarpio rūšis priklausomai nuo jo trukmės, pavyzdžiui, metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo ir kt.

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinis laikotarpis, už kurį statistinėje ataskaitoje teikiami statistiniai duomenys, pavyzdžiui, 2011 metai, 2011 metų IV ketvirtis, 2011 metų lapkritis ir pan.

Teikimo laikotarpis

Laikotarpis, kurio metu respondentai gali ir privalo tinkamai užpildyti ir pateikti statistines ataskaitas už atitinkamus ataskaitinius laikotarpius.

Respondentas

Juridinis asmuo, teikiantis statistines ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui

Respondento atstovas

Įgaliotas fizinis asmuo, respondentų vardu pildantis ir teikiantis statistines ataskaitas

Paskyra

Galimybė respondento atstovui prisijungti prie e. Statistikos

Imtis

Tyrimui atrinktų respondentų aibė. Respondentas, įtrauktas į statistinio tyrimo ataskaitinio laikotarpio imtį privalo pildyti ir teikti to laikotarpio statistinę ataskaitą

Verslo valdymo sistemos (VVS)

Respondentų eksploatuojamos informacinės sistemos, kuriose vykdoma verslo apskaita bei valdymas ir kaupiami pirminiai verslo duomenys.